Gasloos bouwen

‘De titel van de column geeft gelijk een actueel en veelbesproken thema weer. Groningen kwamen de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws vanwege de aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in de afgelopen tientallen jaren. Met als gevolg een volledig uitgeputte en ondermijnde ondergrond. De politieke- en maatschappelijke druk nam het laatste jaar toe en heeft geresulteerd in het drastisch verminderen van de gaswinning.

Tientallen jaren lang zijn wij als bevolking gewend om ons huis te verwarmen met gas, om er water mee te verwarmen en om er mee te koken. Voor de overheid was het in al die jaren een belangrijke bron van inkomsten. Toch hebben de regeringspartijen besloten dat gaswinning niet langer maatschappelijk aanvaardbaar is en heeft het kabinet het besluit genomen dat in 2033 de gaswinning in Groningen afgebouwd moet zijn naar nul. Het is dus nu echt  de hoogste tijd om te kijken naar alternatieven, hiermee actief aan de slag te gaan en producten hierop voor te bereiden. Ook de installatiewereld is wakker geschud. Recent kwam nog het bericht dat cv-ketels vanaf 2021 niet meer worden vervangen. Dat noopt tot snelle en adequate bouwmaatregelen. Voor nieuwbouwprojecten wordt gasloos bouwen al actief

opgepakt.  Waar gemeentes grond uitgeven worden hiervoor eisen gesteld. Als marktpartij moet je aan deze randvoorwaarden voldoen wil je meedingen naar een project. En daar waar de overheid de randvoorwaarden niet stelt, heb je als marktpartij een voorbeeldfunctie. Kelderman bouwt gasloos bij de projecten in Veenendaal-Oost [Stadsverwarming] en de Veluwse Poort en NINOX in Ede, waar de woningen worden aangesloten op het warmtenet. Maar u begrijpt ook dat hier de uitdaging niet in zit. Waar mogelijk is stadsverwarming een uitstekende oplossing, maar dit is niet voor alle (woning)bouw voor handen. Een voorbeeld hiervan is project Op Zeeland in Scherpenzeel waar Kelderman samen met Latei projectontwikkeling aan verbonden is. Hier is het  de ambitie om gasloos te ontwikkelen & bouwen. Hier moeten wij kijken op welke manier wij individuele woningen zo duurzaam mogelijk, maar ook efficiënt kunnen bouwen. Want we weten ook dat aan nieuwe ontwikkelingen een prijskaartje zit. En niet alleen wij als ontwikkelaar of bouwer moeten hieraan wennen, ook voor consumenten vergt dit een aanpassing van denken. En dan kom je naar mijn mening tot de conclusie dat alleen de beste oplossingen kunnen worden bedacht als je de consument hierin meeneemt. Om de individuele oplossingen te bewerkstelligen moet je een samenwerking zoeken met overheid, (installatie)bedrijven en consumenten. Op die manier wordt er op een duurzame en economische manier gekeken naar toekomstgericht bouwen. Naar zo’n samenwerking streven wij als Kelderman; dat geeft energie!’  

error: Deze inhoud is beschermd