Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. De geleverde bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van Kelderman Bouw B.V. aan derden ter beschikking worden gesteld. Het openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Kelderman Bouw B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Bijgaande bestand(en) worden op uw verzoek aan u ter beschikking gesteld als onderlegger voor de door u te verrichten (teken)werkzaamheden. De tekenhoofden dient u te verwijderen en de hieruit geproduceerde bestanden dient u te voorzien van uw eigen bedrijfskenmerken.

Het auteursrecht blijft voorbehouden aan de oorspronkelijke auteur. Bij ontvangst en ingebruikneming door de afnemer (de geadresseerde) vrijwaart deze Kelderman Bouw B.V. voor de navolgende zaken:

  1. verschillen in ‘getekende maten’ en ‘gemaatvoerde maten’;
  2. voor latere wijzigingen in onze bestanden ten opzichte van reeds verstrekte bestanden;
  3. de aanwezigheid van virussen en/of beschadigingen;
  4. schade en kosten die ontstaan door wijzigingen, aanvullingen, bewerkingen, verstrekking aan derden;
  5. verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle gegevens die verstrekt worden aan derden c.q. die geproduceerd worden m.b.v. de verstrekte digitale bestanden.