Sinds begin van dit jaar is Kelderman 3 projectleiders rijker. Wie zijn deze mensen en waar houden zij zich binnen Kelderman mee bezig?

Verantwoordelijkheden
De projectleiders zijn samen verantwoordelijk voor alle in uitvoering zijnde projecten bij Kelderman. Daarnaast stuurt Michel Ritsma de uitvoerders aan, Robert van Kesteren de medewerkers van het bedrijfsbureau en Marcel Heddema de medewerkers van de werkplaats, het transport en het bouwpersoneel. Met z’n drieën vormen Marcel, Michel en Robert de spil van het Kelderman-team.

Wat is volgens jullie kenmerkend aan Kelderman Bouw?
Unaniem geven de projectleiders aan dat de Kelderman-kwaliteit eruit springt: ‘Dit voert de hoofdmoot binnen de organisatie en is een leidraad voor het gehele systeem. Wij vinden het belangrijk om dit te waarborgen en over te brengen op onze (nieuwe) medewerkers. Wij willen uitsluitend projecten realiseren waar wij als team volledig achterstaan. Hiervoor is een goede samenwerking met iedere tak van de onderneming van groot belang. Zo willen wij woningen realiseren waar wij met z’n allen trots op mogen zijn’.

Wat is jullie doelstelling voor het komende jaar?
‘Het product wat wij leveren nog verder optimaliseren, ook op het gebied van duurzaamheid. En uiteraard het blijven waarborgen van de Kelderman-kwaliteit.’


Wie is wie?