‘Op dinsdag 17 april zag ik jullie tijdens onze personeelsbijeenkomst in De Bosrand. Voor mij zijn dit waardevolle avonden; ten eerste om jullie persoonlijk te zien en ten tweede om jullie op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen onze organisatie. En natuurlijk hoop ik dat deze avonden door jullie ook als positief worden ervaren. Graag blik ik nog terug op de afgelopen personeelsbijeenkomst.

Onze bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid naar een middelgrote bouwonderneming met een omzet van 30 miljoen euro en gemiddeld 70 medewerkers. Dit is een verdubbeling ten opzichte van een aantal jaren geleden. We zijn in de gelukkige hoedanigheid te constateren dat we succesvol zijn, veel werk hebben en dat onze klanten graag bij Kelderman terugkomen.

Om deze omvang vast te houden en ons bedrijf toekomstbestendig te maken,  hebben we de afgelopen tijd onze organisatie hierop aangepast. Het is belangrijk dat we onze projecten goed managen, de werkvoorraad op orde houden en werk maken van de toekomst; innoveren is echt een speerpunt.

Ik heb met Pascal gesproken over zijn ambities en Pascal heeft aangegeven dat hij zich graag wil focussen op de onderdelen waarin zijn kracht ligt en die voor hem en ons bedrijf belangrijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontzorgen van onze klanten in bouwteamprojecten, verantwoordelijkheid voor bouwteamprojecten, projectontwikkeling, research, onderzoek en innovaties. Om die reden krijgt Pascal een nieuw rol in de functie van hoofd Research & Ontwikkeling.

Die nieuwe rol heeft het gevolg dat er nu een eenhoofdige directie is en die rol zal persoonlijk door mij worden ingevuld. Na een lastige periode vorig jaar, waarin ik het even rustiger aan moest doen, sta ik weer met frisse energie klaar om samen met jullie te werken aan de toekomst van ons bedrijf. En ik heb daar zin in!

In het kader van het professionaliseren van ons bedrijf heb ik twee commissarissen benoemd. Eén daarvan is iemand die een aantal van jullie persoonlijk kennen, te weten onze oud-directeur Teun van der Velde, de andere persoon is Henri Polman, oud-vennoot van Ernst & Young Accountants. Beide hebben ruime ervaring in het bedrijfsleven en een behoorlijke staat van dienst. Zij adviseren en praten mee over de gang van zaken binnen de organisatie en over het te volgen beleid. Ook hebben zij de wettelijke plicht om toe te zien op het bestuur van ons bedrijf. Alles bij elkaar gezien zijn dit mooie stappen die worden gezet.

Ik zie dat het een aardig verhaal is geworden, maar wel een verhaal waarin ik jullie wil betrekken en waarin ik graag zie dat we – met de nadruk op ‘samen’- werken aan het heden en de toekomst van ons bedrijf. Laten we onze schouders eronder zetten en vol energie als team aan de slag gaan!’