Nieuwbouw 12 woningen CPO Pleisteroord – Ede

Na een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces heeft CPO-vereniging Pleisteroord, bestaande uit een groep particulieren, Kelderman geselecteerd voor de ontwikkeling en bouw van 12 energieneutrale en betaalbare nieuwbouwwoningen. De woningen zullen gerealiseerd worden op de voormalige Simon Stevinkazerne, gelegen binnen het plangebied Veluwse Poort.

Status project: in uitvoering

Als basis voor de woningen zal het woningconcept ‘Het Ei van Kelderman 2.0’ worden gebruikt. Door gebruik te maken van dit concept, is het voor de leden van de vereniging  mogelijk om op een efficiënte en betaalbare manier en met inpassing van persoonlijke en individuele wensen een nieuwbouwwoning te laten bouwen.  

De bouw van deze woningen in eigen beheer valt onder de noemer Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij deze manier van ontwikkelen kopen particulieren gezamenlijk de grond aan. Een streefpunt van de vereniging Pleisteroord is om energieneutraal te bouwen. 

Dit betekent allereerst een goed geïsoleerde woning, maar ook het duurzaam opwekken en gebruik van energie. Tot slot is de vereniging van mening dat deze vorm van bouwen ook van invloed is op een positieve ontwikkeling van het sociale leven van de straat.

Op dit moment vindt er overleg met de architect plaats voor het ontwerp van het gevelbeeld. Een aantal woningen zullen naast energieneutraal ook een levensloopbestendige functie krijgen. Bij deze woningen wordt op de begane grond een slaap- en badkamer gerealiseerd. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2017.

Actuele foto’s november 2017

20171128_110552 (Custom).jpg
20171128_110603 (Custom).jpg
20171128_110611 (Custom).jpg
20171128_110548 (Custom).jpg

Nieuwsbrieven bij dit project: