2020 – artikel 11.2

11.2. Wanneer achteraf blijkt, dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een Garantienorm
noch een schending van de wettelijke aansprakelijkheid uit de Overeenkomst ten grondslag ligt, is de
Ondernemer gerechtigd om aan de Garantiegerechtigde een bedrag aan inspectiekosten ad € 250,- inclusief
btw in rekening te brengen. Dit bedrag wordt voor nieuwe Certificaten jaarlijks aangepast conform het
consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens van het CBS met dien verstande dat het geïndexeerde
bedrag naar boven wordt afgerond op hele euro’s.

2016 – artikel 11.2

11.2. Wanneer achteraf blijkt, dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een Garantienorm noch een schending
van de wettelijke aansprakelijkheid uit de Overeenkomst ten grondslag ligt, is de Ondernemer gerechtigd om aan de
Garantiegerechtigde een bedrag aan inspectiekosten ad € 90,- inclusief BTW in rekening te brengen. Dit bedrag wordt
voor nieuwe Certificaten jaarlijks aangepast conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens van het
CBS met dien verstande dat het geïndexeerde bedrag naar boven wordt afgerond op hele euro’s.

2010 – artikel 13.2

13.2. Wanneer achteraf blijkt, dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een Garantienorm noch een schending van
de wettelijke aansprakelijkheid uit de Overeenkomst ten grondslag ligt, is de Ondernemer gerechtigd om aan de Garantie-
gerechtigde een bedrag aan inspectie kosten ad € 80,- inclusief BTW (2010 = 100) in rekening te brengen. Dit bedrag wordt
voor nieuwe Certificaten jaarlijks aangepast conform het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie voor alle huishoudens (CBS)
met dien verstande dat het geïndexeerde bedrag naar boven wordt afgerond op hele euro’s.

Klik hier voor de volledige Algemene Voorwaarden van Woningborg.