Disclaimer

Disclaimer

Kelderman Groep verleent u hierbij toegang tot www.keldermanbouw.nl (“de Website”). Kelderman Groep behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kelderman Groep spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Kelderman Groep biedt geen garantie voor de veiligheid van de Website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de Website. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kelderman Groep nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Kelderman Groep verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Ook maakt de informatie op generlei wijze onderdeel uit van enig contract of overeenkomst. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de Website.

Latei Groen impr IV blok 0 LR

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Website liggen bij Kelderman Groep. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kelderman Groep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifiek toestemming gegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.