Verzoek tot herstel woningbouw
 1. (verplicht)
 2. (verplicht)
 3. (verplicht)
Ondergetekende (garantiegerechtigde),
 1. (verplicht)
 2. (verplicht)
 3. (verplicht)
 4. (verplicht)
 5. (verplicht)
 6. (verplicht)
 7. (geldig emailadres verplicht)
 8. (verplicht)
 9. Onder toepasselijkheid van de Garantie- en Waarborgregeling E/A
De volgende gebreken aan zijn/haar woning te herstellen wegens schending van de toepasselijke Woningborg-garantienormen
 1. (verplicht)
 2. (verplicht)
 

 

Wanneer achteraf blijkt dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een Garantienorm noch een schending van de wettelijke aansprakelijkheid uit de Overeenkomst ten grondslag ligt, is Kelderman Bouw B.V. gerechtigd aan de Garantiegerechtigde een bedrag aan inspectiekosten in rekening te brengen. Voor certificaten gebaseerd op de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010, 2016 en 2020 bedragen de kosten respectievelijk € 80,–, € 90,– en € 250,– inclusief btw. Dit bedrag wordt voor nieuwe Certificaten jaarlijks aangepast conform het consumentenindexcijfer (CPI) alle huishoudens van het CBS met dien verstande dat het geïndexeerde bedrag naar boven wordt afgerond op hele euro’s. De uitgebreide Woningborg Garantie- en waarborgregeling vindt u terug op de website van Woningborg (www.woningborg.nl).

Let op! Dit formulier wordt niet automatisch naar de afdeling klachten van Woningborg N.V. gestuurd. U dient zelf voor verzending zorg te dragen. Alle hierboven gevraagde gegevens kunt u overnemen van uw Woningborg-certificaat.

U kunt een kopie uitdraaien zodra u het formulier correct heeft ingevuld.

error: Deze inhoud is beschermd