Nieuwbouw 62 woningen Kromme Akker Zuid 2 | Voorthuizen

In Voorthuizen mag Kelderman Bouw opnieuw aan de slag voor De Bunte Vastgoed uit Ede. Medio februari 2022 start Kelderman met de bouw van 62 woningen, welke worden gerealiseerd op het braakliggende terrein gelegen tussen de wijk Kromme Akker en de nieuwbouwwijk Wikselaarse Eng. Dit plan maakt onderdeel uit van de uitbreidingswijk Voorthuizen-Zuid.

Projectdetails
Omvang 62 woningen
Locatie Voorthuizen
Status In voorbereiding
Geüpdatet 07 oktober 2021

Woningtypes

Het plan bestaat uit een rijkelijke mix van woningtypes voor verschillende doelgroepen, waaronder starters en senioren. De verschillende woningtypes bestaan uit 10 levensloopbestendige woningen, 9 appartementen, 4 tweekappers, 8 beneden/bovenwoningen en 31 rijwoningen. Het ontwerp van de levensloopbestendige woningen, appartementen en beneden/bovenwoningen is uit hand van Boxxis Architecten uit Barneveld, de overige woningen zijn ontworpen door De Jong Lafeber Architecten uit Bennekom. Voor het constructieve gedeelte is projectconstructeur Triops uit Velp ingeschakeld. De 8 beneden/bovenwoningen en 9 rijwoningen vallen onder de sociale huur, welke door de Woningstichting Barneveld zijn aangekocht.

Groen & duurzaam

Het stedenbouwkundig ontwerp voor de buurt houdt rekening met de aanwezige landschappelijke kwaliteiten in de omgeving. Om de buurt heen liggen (deels) bestaande groene randen. Deze brede groen- en waterstructuren vormen samen de groene kamer waarbinnen de woonbuurt is ontworpen. De wijk is klimaatbestendig ontworpen waarbij veel ruimte is gereserveerd voor groen en water. Al het regenwater dat valt in de buurt kan opgenomen worden in de bodem. Door de ruime opzet, de vele bomen en het zoveel mogelijk beperken van verharding wordt hitte in de zomer tegen gegaan. De beplantingskeuze draagt bij aan de biodiversiteit in de omgeving en door de aanleg van wadi’s en flauwe oevers worden ook natte biotopen toegevoegd aan de omgeving. Bij het ontwikkelen van Kromme Akker Zuid stond duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit heeft er in geresulteerd dat iedere woning voldoet aan de nieuwste BENG duurzaamheidseisen. In dit project is gebruik gemaakt van PV-panelen, balansventilatie, een warmtepomp, triple beglazing, vloerverwarming, hoogwaardige isolatie en uiteraard is de woning aardgasloos.

Vul hier uw eigen inhoud in.

vv def 0

Artist Impressions

Aan dit project werken mee:

Opdrachtgever De Bunte Vastgoed