Nieuwbouw 33 woningen Festein | Ede

Kelderman werkt samen met wooncollectief Festein aan de bouw van een uniek stukje Ede. Festein is een initiatief dat valt onder het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Aan de Goudenstein, op de plek waar voorheen een basisschool was gevestigd, moet een mix van woningen komen voor dit wooncollectief.

Projectdetails
Omvang 33 woningen
Locatie Ede
Status In voorbereiding | In verkoop
Geüpdatet 19 april 2024

CPO Festein

De missie van CPO Festein is ‘Samen het leven delen in de buurt’. Voor ogen staat een wooncollectief dat bestaat uit een samenstelling van Edese bewoners. Iedere bewoner is vanuit zijn eigen woning betrokken in de woongemeenschap. De bewoners zetten zich voor en met elkaar in voor zowel de mensen binnen de gemeenschap als in de omliggende wijk.

Woongemeenschap

Het geheel van de woongemeenschap wordt zo opgezet dat het naar buiten toe een open en uitnodigend karakter heeft. Belangrijk in het plan is dat er veel ruimte voor ontmoeting is.

 00 Ren Impressie
 00 Ren Impressie

Plan

Het plan bestaat uit 33 woningen, een ontmoetingsruimte en een gezamenlijke tuin. Kelderman ontwikkelt namens de vereniging en Woonstede het plan. Woonstede wordt eigenaar van 4 grondgebonden woningen en 6 appartementen. Deze woningen worden in de sociale huur aan leden van de vereniging verhuurd.

Het overige deel bestaat uit 9 betaalbare grondgebonden koopwoningen, 4 sociale koopwoningen en 10 sociale koopappartementen. Inmiddels hebben de vereniging en Woonstede een koopovereenkomst voor de grond met de gemeente gesloten. Het ontwerp bestemmingsplan is in juni 2023 gepubliceerd. De verwachting is dat Kelderman in het 3e kwartaal van 2024 start met de bouw.

Artist Impressions

Aan dit project werken mee:

Architect Zaak van NN
Opdrachtgever Festein Woongemeenschap