Nieuwbouw woonzorgcentrum Smachtenburg Harskamp

Het huidige centrum van Opella aan de Tepelenburgweg in Harskamp was verouderd en voor nieuwbouw was daar te weinig ruimte. Daarom heeft Kelderman Vastgoed Ontwikkeling in opdracht van Opella en Woonstede een woonzorgcentrum op turnkey-basis ontwikkeld voor de eerste nieuwe uitbreidingswijk Smachtenburg in Harskamp.


Projectdetails
Jaar2015
Status Opgeleverd

Het gebied Smachtenburg is in 2008 door de raad van de gemeente Ede aangewezen als zone voor wonen en woonzorg. De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat het planwordt omgeven door een landelijke structuur, groen en een dorps karakter.De onder architectuur ontwikkelde zone bestaat op de begane grond uit een zorgcentrum waarin 3groepswoningen voor dementerende bejaarden en een wijkservicecentrum zijn voorzien.

Daarboven worden 10 appartementen gerealiseerd voor senioren met een beperkte zorgvraag. Daarnaastworden op de locatie ook nog 16 grondgebonden woningen gebouwd. In het verlengde van deappartementen zijn deze woningen eveneens geschikt voor mensen met een zorgvraag.

Het servicecentrum zal zowel gaan fungeren als ontmoetingsplek voor de bewoners uit het plan, als mensen uit Harskamp. Woonstede draagt zorg voor de verhuur van de grondgebondenwoningen en de appartementen. Opella levert de zorg en ondersteuning op maat; intramuraal bij groepswoningen en extramuraal bij de woningen en appartementen.

IMG Smachtenburg

Artist Impressions

Aan dit project werkten mee

Opdrachtgever Opella en Woonstede